forbot
  • Megommetr Umanskij zavod, ChAO
  • Danh mục hàng
  • Máy dò tìm chổ hư hõng trong đường dây cáp thông tin

Máy dò tìm chổ hư hõng trong đường dây cáp thông tin

Máy dò tìm chổ hư hõng trong đường dây cáp thông tin
  • Máy dò tìm chổ hư hõng trong đường dây cáp thông tin
Đang có sẵn
8712 UAH
Mô tả
Máy dò tìm chổ hư hõng trong đường dây cáp thông tinMô tả đầy đủ bằng các thứ tiếng sau đã có sẵn: Nga  Người phiên dịch trực tuyến
Information is up-to-date: 06.02.2018

khác

Giá sốt trên [category_genitive] tại Uman (Ukraina) từ công ty Megommetr Umanskij zavod, ChAO.
Similar products