forbot
  • Megommetr Umanskij zavod, ChAO
  • Danh mục hàng
  • Ôm kế

Ôm kế

Ôm kế
  • Ôm kế
Đang có sẵn
3660 UAH
Thương hiệu:Мегомметр Уманский завод, ПАО
Sản xuất tại:Ukraina
Mô tả
Ôm kếMô tả đầy đủ bằng các thứ tiếng sau đã có sẵn: Nga  Người phiên dịch trực tuyến
Characteristics:
Thương hiệu:Мегомметр Уманский завод, ПАО
Sản xuất tại:Ukraina
Loại Ôm kế:Megaohmmeter
Các nguyên tắc của hoạt động:Magneto điện
Information is up-to-date: 06.02.2018

khác

Giá sốt trên [category_genitive] tại Uman (Ukraina) từ công ty Megommetr Umanskij zavod, ChAO.
Similar products