forbot
  • Megommetr Umanskij zavod, ChAO
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Máy biến điện áp
Đang có sẵn 
951 UAH
Nhóm: Máy biến điện áp
Ôm kế
Đang có sẵn 
1758 UAH
Nhóm: Ôm kế
Máy đo độ dày chính xác đến micro
Đang có sẵn 
6678 UAH
Nhóm: Máy đo độ dày chính xác đến micro
Máy biến áp tự động
Đang có sẵn 
2538 UAH
Nhóm: Máy biến áp tự động
Máy dò tìm chổ hư hõng trong đường dây cáp thông tin
Đang có sẵn 
8712 UAH
Nhóm: Máy dò tìm chổ hư hõng trong đường dây cáp thông tin
Thiết bị đo lường và kiểm soát sự nối đất
Đang có sẵn 
4452 UAH
Nhóm: Thiết bị đo lường và kiểm soát sự nối đất
Ôm kế
Đang có sẵn 
7032 UAH
Nhóm: Ôm kế
Ôm kế
Đang có sẵn 
3660 UAH
Nhóm: Ôm kế
Vôn kế
Đang có sẵn 
444 UAH
Nhóm: Vôn kế
Cốc châm nước
Đang có sẵn 
6 UAH
Nhóm: Cốc châm nước
Máy đo tần số
Đang có sẵn 
từ 1800 UAH
Nhóm: Máy đo tần số
Máy biến áp tự động
Đang có sẵn 
3096 UAH
Nhóm: Máy biến áp tự động

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Megommetr Umanskij zavod, ChAO. Tất cả thông tin về Megommetr Umanskij zavod, ChAO tại Uman (Ukraina).